Măsurarea obiectivelor industriale

Scanerul laser, împreună cu programele software dedicate, facilitează accelerarea operațiunilor de măsurare și dezvoltare a platformelor industriale complexe, datorită asocierii automate dintre scanare și imagini, permițând obținerea unei baze de date tridimensionale ale elementelor componente (conducte)

  • Starea de fapt: liniile de asamblare și instalațiile industriale pot fi determinate în detaliu tridimensional. Astfel, se obține o bază de date tridimensională cu precizie milimetrică pentru construirea și/sau integrarea de noi structuri sau pentru reconstruirea unor părți ale sistemului. Din această bază de date se pot extrage oricând planuri și secțiuni.
  • Modelare 3D: datorită scanării laser și software-ului special, se poate obține un model al stării actuale a instalației sau construcției (conducte, pompe, grinzi, etc.). Din modelul 3D obținut prin scanarea laser pot fi generate modele CAD care să reprezinte fidel geometria obiectelor. Astfel, se pot compara modelele CAD din proiect cu realitatea obținută prin scanarea laser și studia diferențele.
  • Simulări: cu ajutorul modelelor 3D complete, se poate simula procesul de producție, folositoare atunci când este necesară integrarea în linia de producție existentă a unei proceduri de prelucrare suplimentară.
  • Calcule de toleranță: datele obținute cu scanarea laser 3D se pot compara direct cu modelele CAD existente pentru a evidenția pe loc diferențele.
  • Facility Management: odată cu structurile se scanează toate dotările aferente (conducte, cabluri electrice, etc.), ce vor reprezenta baza pentru proiectarea renovărilor și a extinderilor viitoare. Această bază de date poate fi oricând extinsă ori integrată într-un proiect mai mare.
  • Determinarea geometriei: după prăbușirea sau surparea unor elemente de structură se poate obține o situație rapidă pentru evaluarea pagubelor pentru asigurări, obținând o situație metrică ce poate fi consultată oricând ulterior, permițând îndepărtarea și înlocuirea rapidă a elementelor avariate.
  • Verificarea construcțiilor și confruntarea situației actuale cu cea din proiect.