Geologie și monitorizarea terenului

În geologie, scanarea laser permite generarea modelului digital al terenului (DEM) pentru a determina stabilitatea versanților și căderea de pietre în situații de urgență, precum și monitorizarea alunecărilor de teren, identificarea structurilor tectonice, analiza discontinuității și caracterizării geomecanice a stratului de rocă.

  • Monitorizarea alunecărilor de teren
  • Identificarea structurilor tectonice principale
  • Georeferențierea automată a imaginilor metrice peste norul de puncte pentru identificarea macrofisurilor
  • Recunoașterea discontinuităților și caracteristicilor geomecanice ale maselor de roci
  • Modificări volumetrice ale unei peșteri
  • determinarea grosimii straturilor pentru reconstruirea unei coloane stratigrafice, măsurarea distanței aparente dintre discontinuității