Scanare din vehicule

Integrarea perfectă a datelor geometrice și fotografice în aceeași arhivă ușor de consultat permite extragerea și generarea a numeroase elemente din zona studiată.

Aplicații

 • Cadastrul drumurilor  - Clasificarea entităților (trotuar, carosabil) și atributelor (geometria, numărul de benzi, semnalizarea).
 • Infrastructură urbană (drumuri, pavaje, semnalizare, opere de artă, poduri, tunele, pasaje, iluminare, parcări, panouri publicitare, spatii verzi, etc.)
 • Secțiuni de străzi
 • Centre urbane
 • Modelare urbană
 • Baze de date geografice compatibile cu cele mai utilizate sisteme GIS (shapefile)
 • Rețele electrice
  - Măsurarea traseului și sarcinilor liniei electrice aeriene
  - Studiu de fezabilitate pentru proiectarea de linii noi
  - Analiza impactului asupra mediului
  - Stații de transformare
 • Conducte de gaz
 • Parcuri eoliene
   

Rezultate

 • Recunoașterea automată a geometriei din norul de puncte
 • Extragerea limitelor construcțiilor
 • Localizarea, recunoașterea și extragerea formelor din imaginile fotografice
 • Extragerea automată a semnelor orizontale și verticale
 • Secțiuni transversale și modificări de pantă
 • Modelare 3D (construcții, străzi, poduri și viaducte)
 • Modelul digital al terenului