Modelare urbană și scanare mobilă

Scanerele laser, datorită vitezei lor de scanare, permit utilizarea lor în aplicații ce presupun ca scanarea să fie făcută de pe platforme în mișcare. Conectarea cu alți senzori(receptoare GNSS și platforme inerțiale IMU) este posibilă datorită tehnologiei avansate utilizate și predispoziția pentru interfațarea cu diverși senzori a instrumentului de scanare laser.

Progresul tehnologic din ultimii ani în domeniul fotografiei digitale și cel al navigației prin sateliți a permis așa-numitului MMS (Mobile Mapping System) să câștige teren în achiziția de date geospațiale.

Această tehnologie, spre deosebire de un scanner terestru, se folosește de viteza platformei pe care e montat scanerul pentru achiziția datelor foarte rapid, iar datorită interfațării cu un sistem de poziționare GNSS și cu un sistem inerțial (IMU) pentru controlul unghiurilor de rotație se poate atinge o precizie centimetrică.

  • Cadastrul drumurilor, determinarea stării suprafeței drumurilor și a pozițiilor semnelor de circulație
  • Modelare urbană - măsurători tridimensionale rapide pentru generarea modelului 3D al orașului
  • Cartografierea rapidă a drumurilor ce fac obiectul unor lucrări speciale
  • Cartografierea liniilor electrice aeriene cu diametrul de 3mm
  • Cartografierea vegetației