Arhitectură

Astăzi, scanarea laser reprezintă cea mai precisă metodă de măsurare obiectivelor arhitecturale, în special în cazul celor deosebit de complexe, datorită vitezei mari de achiziție a datelor și a cantității impresionante de informații culese.

Din norul de puncte sunt ușor de obținut, datorită software-ului dedicat, planuri și secțiuni suficiente pentru a evalua în detaliu toate elementele fundamentale pentru renovarea sau extinderea construcțiilor.

Fiecare produs tridimensional conține o cantitate foarte mare de informații(mobilier, picturi, instalații, mozaicuri, detalii ale pavajelor, etc.) ce se constituie într-o bază de date unde se păstrează în timp toate informațiile despre fiecare obiect, detaliu sau zonă, toate accesibile instantaneu, fără a mai fi nevoie de revenirea la fața locului.

  • Produse 2D și modele 3D: din măsurătorile tridimensionale cu laser scanerul se pot obține planuri și secțiuni 2D, precum și modele 3D pentru restaurarea construcțiilor sau pentru proiectarea construcțiilor noi.
  • Restaurări: descrierea geometrică exactă a obiectelor poate fi utilizată ca bază pentru lucrările de restaurare.
  • Studii de fezabilitate: scanarea zonei proiectului permite realizarea simulărilor pentru determinarea fezabilității și impactului asupra mediului într-o anumită zonă.
  • Facility Management: odată cu structurile se scanează toate dotările aferente (conducte, cabluri electrice, etc.), ce vor reprezenta baza pentru proiectarea renovărilor și a extinderilor viitoare. Această bază de date poate fi oricând extinsă ori integrată într-un proiect mai mare.
  • Ortofotoplanuri: datorită unei camere foto cu rezoluție mare, este posibilă aplicarea de texturi modelului tridimensional și obținerii de ortofotoplanuri.