Excavații

Scanarea laser e în mod deosebit folositoare pentru măsurătorile necesare în cazul exploatațiilor miniere de suprafață, datorită razei mari de acțiune și vitezei de achiziție, permițând obținerea într-un timp foarte scurt a modelului digital al terenului (DTM), cu ajutorul căruia se pot face calcule de suprafețe și volume și genera curbe de nivel în format vectorial.

Integrarea cu un sistem de poziționare GNSS permite georeferențierea automată a modelului, precum și monitorizarea progresului excavației prin evaluarea modificărilor geometrice.

  • Analiza geomecanică a excavației
  • Generarea DTM și curbelor de nivel
  • Extragerea de secțiuni
  • Calcul de suprafețe
  • Calcul de volume
  • Calcule de săpătură/umplutură pentru evaluarea excavației