Aplicații

Arheologie

Tehnologia scanării laser este metoda cea mai precisă de măsurare și clasificare a obiectelor de interes arheologic, permițând planificarea, registrația, analiza și stocarea datelor tridimensionale georeferențiate, interconectabile cu baze de date pentru generarea GIS.

Arhitectură

Astăzi, scanarea laser reprezintă cea mai precisă metodă de măsurare obiectivelor arhitecturale, în special în cazul celor deosebit de complexe, datorită vitezei mari de achiziție a datelor și a cantității impresionante de informații culese.

Construcții civile și infrastructură

Monitorizarea progresului lucrărilor: urmărirea completă a stării lucrărilor pe parcursul desfășurării acestora pentru realizarea documentației tehnice și juridice.

Criminalistică și accidente

Cu ajutorul unui laser scanner putem, în câteva minute, să obținem date foarte precise de la locul faptei, atât în interior cât și în aer liber. Aceste date vin în ajutorul investigațiilor, "înghețând" scena crimei scanată și documentarea stării de fapt la momentul scanării.

Excavații

Scanarea laser e în mod deosebit folositoare pentru măsurătorile necesare în cazul exploatațiilor miniere de suprafață, datorită razei mari de acțiune și vitezei de achiziție, permițând obținerea într-un timp foarte scurt a modelului digital al terenului (DTM), cu ajutorul căruia se pot face calcule de suprafețe și volume și genera curbe de nivel în format vectorial.

Geologie și monitorizarea terenului

În geologie, scanarea laser permite generarea modelului digital al terenului (DEM) pentru a determina stabilitatea versanților și căderea de pietre în situații de urgență, precum și monitorizarea alunecărilor de teren, identificarea structurilor tectonice, analiza discontinuității și caracterizării geomecanice a stratului de rocă.

Măsurarea obiectivelor industriale

Scanerul laser, împreună cu programele software dedicate, facilitează accelerarea operațiunilor de măsurare și dezvoltare a platformelor industriale complexe, datorită asocierii automate dintre scanare și imagini, permițând obținerea unei baze de date tridimensionale ale elementelor componente (conducte).

Măsurători topografice

În domeniul topografiei, instrumentele RIEGL permit, datorită interfațării cu receptoare GNSS, o georeferențiere rapidă a ridicării 3D. Se poate prelua într-un timp foarte scurt o cantitate considerabilă de date cu un nivel înalt de detaliu, date ce pot fi utilizate pentru obținerea de curbe de nivel, calculul secțiunilor și volumelor.

Modelare urbană și scanare mobilă

Scanerele laser, datorită vitezei lor de scanare, permit utilizarea lor în aplicații ce presupun ca scanarea să fie făcută de pe platforme în mișcare. Conectarea cu alți senzori(receptoare GNSS și platforme inerțiale IMU) este posibilă datorită tehnologiei avansate utilizate și predispoziția pentru interfațarea cu diverși senzori a instrumentului de scanare laser.

Nave și iahturi

Construcția de ambarcațiuni se bazează pe măsurători și documentații 2D și 3D pentru a asigura realizarea de bărci, veliere și yachturi, din stadiul de proiect până la finalul producției.

Protejarea monumentelor

Fie că este vorba despre lucrări de restaurare, analize științifice, măsuri de siguranță sau prezentarea virtuală a siturilor istorice neaccesibile vizitatorilor, scanarea laser garantează posibilitatea documentării complete și detaliate a construcțiilor istorice și arheologice.

Relevee de interior

Scanarea laser permite obținerea rapidă a documentațiilor tridimensionale a interioarelor și a instalațiilor și instalațiilor în cazul construcțiilor civile și industriale.

Reverse engineering

Transformarea din obiecte reale în reprezentări grafice e o activitate ce își găsește utilitatea în multe aspecte ale vieții noastre cotidiene. De la modelarea obiectivelor culturale, instrumentelor, locurilor crimelor sau accidentelor și stadioanelor până la construcția de mașini și piese de schimb ce nu au disponibile date de proiectare, reverse engineering este un domeniu vast, ce ne permite să recreăm virtual orice obiect.

Scanare din ambarcațiuni

Măsurătorile MMS din-o ambarcațiune permit reconstituirea precisă a formelor lucrărilor finalizate sau în curs de execuție, determinarea rapidă și precisă a malurilor râurilor, lacurilor sau coastelor, în special în zone greu accesibile pe uscat sau nepotrivite pentru scanarea terestră ori aeropurtată.

Scanare din vehicule

Integrarea perfectă a datelor geometrice și fotografice în aceeași arhivă ușor de consultat permite extragerea și generarea a numeroase elemente din zona studiată.

Tuneluri

Scanarea laser permite determinarea într-un timp foarte scurt a geometriei excavației. Confruntând rezultatele cu modelul 3D al proiectului, se poate analiza geometria excavației și se pot calcula diferențele față de proiect, atât în timpul lucrărilor, cât și după finalizarea acestora.